Naše výhody

Výhod využívania služieb facility managementu od Pro Class s. r. o. je hneď viacero, avšak k najdôležitejším patrí:

-Odbremenenie sa od podporných činností firmy a umožnenie plnej koncentrácie sa na hlavný predmet podnikania klienta

-Skvalitnenie a zefektívnenie podporných činností, kde sa im venujú vľúdne odborníci v danej oblasti

-Zníženie nákladov na podporu činností (v priemere o 10% až 40%)

Okrem štandardných služieb, ako sú stavebné, vodoinštalačné, elektroinštalačné práce, upratovanie, práce v exteriéry sa snažíme našich zákazníkov počúvať a prostredníctvom širokej siete profesionálov zabezpečíme aj rozličné špecifické a menej tradičné  potreby.

Každému zákazníkovi spravujeme detailne evidenciu o jeho firme resp. nehnuteľnosti a objektoch, tzv. zdravotnú kartu, aby mal všetky informácie o technickom stave svojho objektu a mohol si zároveň Plánovať všetky potrebné úpravy a prehliadky.

Každý zákazník si môže zvoliť formu pomoci vo forme viacerých zákazníckych balíčkov, ktoré každý poskytuje rôzne špecifické výhody alebo zákazník môže využiť  čiastkové služby podľa svojho konkrétneho problému.

Hlavným cieľom zákazníckych programov (balíkov) je poskytnutie našim zákazníkom 24 hodinové bezpečie a starostlivosť o ich firmy.